22 Aralık 2011 Perşembe

Köpek Irkları ve Köpek Bilimleri (Kineloji) Federasyonu

Federasyonumuz 2006 yılı Eylül ayında kuruldu. Federasyon tüzüğü Kasım 2006 ayında onaylanarak İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünce federasyonumuza iade edildi.
Geçici Yönetim Kurulunun kurucu dernek temsilcileri arasından belirlenmesinden hemen sonra federasyonumuz ulusal ve uluslararası faaliyetlerine başladı.
Kuruluşun hemen akabinde daha önce kurucu dernek temsilcilerinin temas etmeye başlamış bulundukları FCI’a (Federation Cynologiueq Internatinal / Uluslararası Kineloji Federasyonu) üyelik başvurusunda bulunuldu. FCI tam üyeliği normal şartlar altında ortalama 10 (on) yıllık bir sürecin başarıyla tamamlanmasından sonra gerçekleşir. FCI üyeliği ekli federasyon tüzüğünün 4.ncü maddesinde de belirtildiği gibi, ülkemize ait köpek ırklarının (Kangal, Akbaş, Anadolu Mastifi, Kars Köpeği ve başkaları) uluslar arası platformda ülkemiz adına tescil edilmesinin tek yolu, ülkedeki kurulu köpek bilimleri (kineloji) federasyonunun
FCI’a üye olarak, bu ırkları ülke adına FCI nezdinde tescil ettirmesidir. Bu, federasyonumuzun tüzüğünde “Madde  IV-Federasyonun Amaçları ve Faaliyet Alanları” de
Belirtilmiş bulunmaktadır.
Bugün maalesef Mısr, Zambia, Afganistan gibi, bir çok bakımdan ülkemizden çok çok geri durumda bulunan ülkeler FCI’a tam üyeliklerini gerçekleştirmiş olmalarına rağmen biz ancak ön üyelik süreci içinde bulunuyoruz.
Federasyonumuz, İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü’ne kuruluş evraklarını teslim ettikten hemen sonra FCI üyeliği için başvurusunu yapmış, 2007 yılında Federasyonumuza ön üyelik sürecinde rehber ve danışman olarak Kinelog Vet. Dr. Milivoje Urosewich (Sırbistan Federasyonu’ndan) tayin edilmiş, ilk temaslarımızdan sonra hazırlık çalışmaları için kendisi
Eylül 2007 ve Şubat 2008 aylarında iki kez İstanbul’a davet edilerek 3er günlük hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiş, 2008 yılı faaliyet programımız kendisi ile birlikte şekillendiril-miştir. Dr. Urosewich ülkemize son ziyaretinden önce katıldığı FCI toplantısında Türkiye ile ilgili ve bizim de ilişki içinde olduğumuz FCI Asbaşkanı Bay Reisinger ile görüşerek, Federasyonumuzun 2006 yılı faaliyetleri ve 2008 programı ile ilgili bilgi vermiş, Federasyonumuzun 2008 yılı içinde Federasyon adı ile birlikte “Türkiye” adını da kullanma yetkisini alması, soykütüğü tutulması işini başlatması, faaliyet programında yer alan hakem ve kineloji seminerlerini düzenlemesi, ırk güzellik yarışmalarını faaliyet programına uygın gerçekleştirmesi ve Dr. Urosewich’in bu konularda olumlu rapor vermesi halinde, 2008 yılı sonundan önce Federasyonumuzla FCI arasında 2006 yılı Eylül ayından başlayarak geçerli olacak şekilde üyeliğin ilk aşaması olan protokol üyeliğinin başlatılması sözünü almış bulunmaktadır.
Federasyonumuz ayrıca 2006 yılında kuruluşun hemen arkasından Ankara’da ilki olmak üzere, 2007 yılında, 8-9 Eylül’de Ankara’da Çankaya Belediyesi İncek Sosyal Tesislerinde, 
21-22 Ekim tarihlerinde İzmir Uluslar arası Fuar Alanında ve 3-4 Kasım tarihlerinde İstanbul Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü İstinye tesislerinde toplam dört Köpek Irkları Güzellik Yarışması organize etmiş bulunmaktadır. Bu yarışmaların tamamını Bulgaristan Kineloji Federasyonu’na mensup FCI tarafından uluslar arası hakem brövesine layık görülmüş hakemler, Federasyonumuzun talebi üzerine, Bulgaristan Kineloji Federasyonu tarafından tayin edilip görevlendirilmiş ve ülkemize gelerek bu yarışmaları yönetmişlerdir. Sözkonusu uluslararası yarışmalara, yarışmacı ve gözlemci olarak Avrupa ülkeleri ve ABD’den de katışımlar olmuş, yerli ırklar ile ilgilenen köpek yetiştiricileri, başlangıçta her ne kadar “bizim köpeğimizden yabancılar ne anlar” yaklaşımı içinde bulunmuş olsalarda, FCI hakemlerinin doğru, bilimsel, eksiksiz yaklaşımlarını gözlemlediklerinde, “doğru hakemliği böyle yapılacağı” görüşünü benimseyerek, Kineloji Bilim Dalının önemini anlamak istikametinde ilk adımları atmışlardır.
Federasyonumuzun FCI üyeliğinin gerçekleşmesi ile ülkemiz adına tescilleri gerçekleştirilecek olan yerli köpek ırklarının yanı sıra, FCI’ca kabul ve tescil edilmiş tüm ırklara mensup köpeklerin ülkemizde de dünya standartlarında yetiştirilip bakılmaları sağlanmış olacak, özellikle Anadolumuza ait ırklar en doğru tedbirler ile korunacak, üretici bir yandan çalışmalarının semeresini ekonomik açıdan almal imkanına kavuşurken, bir yandan da bu ırklar hem ülkemizde ve hemde diğer ülkelerde hak ettikleri saygı ve değeri bulacaklardır.
Federasyonumuz kurulduğu Eylül 2006 tarihinden itibaren bu faaliyetleri sürdürüken, bir yandan da başlangıçta 5 (beş) olan kurucu üye sayısı, Alman Çoban Köpeği Irk Derneği,
Rottweiler Irk Derneği, Belçika Çoban Köpeği Irk Derneği, Arama ve Spor Köpekleri Derneği, Akbaş Köpeğini Koruma ve Araştırma Derneği ve Grand Bleu de Gascogne  Irk Derneği’nin katılımları ve münfesih Rottweiler Derneğinin ayrılması ile, 10 (on)a çıkmış bulunmaktdır. Üye sayımız 2008 yılı içinde büyük bir ihtimalle 20 yi geçmiş olacaktır.

Federasyonumuz üyesi derneklerden Alman Çoban Köpekleri Irk Derneği üyesi Erdinç Sarımusaoğlu köpeği “Nando von Forstwaerter” ile Haziran 2008 de Avusturya’nın Eisenstadt kentinde düzenlenen 13.ncü Dünya Kurtarma Köpekleri Yarışması Eleme Sınavlarında tam not alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmış, şampiyonaya katılark ülkemizi temsil etmiş, bayrağımızı bu yarışmada başarı dalgalandırmıştır.

Çalışmalarını FCI’a paralel yürüten ve FCI bir yan kuruluşu gibi çalışan WUSV (Weltunion der Deutschen Schaeferhunde Vereine/Alman Çoban Köpekleri Dernekleri Dünya Birliği)
FCI Asbaşkanı Dr. Reisnger kanalı ile randevu talep etmiş ve Asbaşkan Dr. Wolfgang Tauber’i Türkiye’de kurulu bulunan Alman Çoban Köpeği derneklerini bir çatı altında toplamak ve Federasyonumuz ve WUSV nezdinde üyeliklerinin gerçekleştirilerek temsil edilmelerini sağlamak amacıyla Federasyonumuz ile ortak çalışma talep etmiştir. Bu amaçla iki kez ülkemize gelen Dr. Wolfgang Tauber ile birlikte düzenlenen toplantılarda en son 20 Mart 2008 tarihinde netice elde edilmiş, mevcut 3 (üç) Alman Çoban Köpeği derneği Alman Çoban köpekleri Derneği (AÇKD), Alman Çoban Köpekleri Irk Derneği (AÇKID) ve Alman Çoban Köpekleri Spor Derneği (AÇKSD) temsilcilerinin, en kısa sürede yeni bir dernek çatısı altında üç derneğin birleşmek konusunda çalışmayı kabul ettiklerini ifade eden bir protokol imzalamaları sağlanmıştır.
Ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Irklar Komisyonuna katımak üzere Federasyonumuzdan, komisyona bir üye tayin edilmesini istemiş, federasyonumuz Asbaşkanı Aziz Omur Yönetim Kurulumuzca komisyon üyesi olarak görevlendirilmiş ve komisyonun ilk iki toplantısına katılmıştır.
              
köpek eğitimi
köpek pansiyonu
köpek oteli

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder